השפעת קצין הנדסה

אין גורם אחד בהערכת מצב ואין כמעט אף נתון אשר קצין ההנדסה אינו יכול לשנות תוך שימוש מושכל ונועז בידע ובאמצעים הטכניים העומדים לרשותו.

הערכת מצב של מבצעים הנעשית בכל מטה לקראת מבצע ותוך כדי מהלכו- מורכבת ממספר גורמים, אשר העיקריים בהם הנם:

  1. קרקע
  2. יחסי כוחות
  3. זמן ומרחב

תהליך הערכת המצב מבוסס על שני מישורים מקבילים המשפיעים הדדית האחד על משנהו:

  1. איסוף נתונים וידיעות
  2. ניתוח מחשבתי החותר לקראת משמעויות ומסקנות. המסקנות הנן מחד תוצאה של הנתונים ומאידך הן מצביעות על צורך בידיעות ובנתונים נוספים.

תוך כדי תהליך התכנון עובר כל קצין מטה על הנושאים המקצועיים ובודק את השפעתם האפשרית על תוכניות אפשריות שונות. רק איסוף דקדקני ומתואם של כלל הנתונים וההמלצות יכול להביא לפתרונות מושלמים. כיוון שאין כמעט נושא אשר הנו בלעדי לקצין מטה מקצועי מסוים, נעשית עבודת תאום שוטפת בין קציני המטה השונים. אולם אין זה הכרחי שעבודת המטה המתואמת תביא לידי הסכמה משותפת לגבי הפתרון. מלחמה היא מצב דינאמי ומלא תנועה. כתוצאה מזה גם נתונים אשר כביכול הינם קבועים וברורים עשויים להשתנות. כתוצאה מראיה שונה של נתונים, יגיעו קציני מטה שונים להערכה שונה ולמסקנות שונות. מצב זה הנו נורמלי ובריא, כי רק מתוך מאבק של הערכות, הנחות ומסקנות ניתן למצות מהנתונים ומהידיעות את המידע האפשרי ולהגיע להחלטות מבוססות. בתוך מערבולת זו של ידיעות ודעות צריך קצין ההנדסה לראות את עצמו כמי שידו בכל. אין גורם אחד בהערכת מצב ואין כמעט אף נתון אשר קצין ההנדסה אינו יכול לשנות תוך שימוש מושכל ונועז בידע ובאמצעים הטכניים העומדים לרשותו. כשרוצה קצין ההנדסה להציג את חילו אין לו אלא לקרוא, אמנם תוך ענווה והשפלת עיניים בפני הבורא, אולם תוך הכרת כוחו המודרני, את הפסוקים מפרק מ ישעיהו: קול קורא במדבר, פנו דרך ה', ישרו בערבה מסילה להליכנו. כל גיא יינשא וכל הר וגבעה יישפלו. והיה העקב למישור והרכסים לבקעה". ובתהילים כתוב: "בצאת ישראל ממצרים…הים ראה וינס, הירדן ייסוג לאחור…ההופכי הצור אגם מים חלמיש למעיינות מים".

הייתי אומר – קצין הנדסה הוא הקצין לשינוי נתונים קבועים. ומכיוון שסיכוי המערכה גדל ככל שרבים החידושים וההפתעות, חייב קצין ההנדסה להתערב בכל נושא אצל כל קציני המטה. המטה בעוצבות שדה מורכב מקצינים מתאמים וקצינים מקצועיים. קצין ההנדסה הנו קצין מקצועי והוא מתואם על ידי שני קצינים מתאמים: קצין אג"מ וקצין אפסנאות. ע"י קצין אג"מ הוא מתואם בכל אשר נוגע לתכנית המבצעית. ע"י קצין אפסנאות הוא מתואם באשר לתכנית התחזוקה ההנדסית ואחזקת צירים. קצין ההנדסה שייך לסגל אג"מ.
בפני קצין הנדסה יש שתי דרכים אפשריות להתנהגות בעבודת מטה. האחת תתבטא בהסתגרות מקצועית. במקרה זה הוא מקבל הנחיות ממפקדו ומקציני המטה המתאמים ויעשה ככל אשר לאל ידו לתת את הפתרונות ההנדסיים הטובים ביותר להנחות אלה. בגישה זו לא יבזבז קצין ההנדסה זמן לטפל בבעיות כלליות אשר כביכול אינן שלו. הוא יתרום את תרומתו המקצועית להשקפות כלליות אשר עובדו על ידי קצינים מתאימים. החיוב שבגישה זו יהיה בכך שהוא לא יתעכב בעניינים לא לו. בכך הוא לא יפריע לקציני מטה אחרים לעשות את עבודתם, "שאותה הם ודאי יודעים יותר טוב ממנו". את עיקר המאמץ הוא משקיע בהכנות פנימיות בתוך יחידותיו, לתכנן, לטפל בציוד ולתדרך אנשים.
מפקד הנדסה כזה הנו יותר שר הפנים של יחידתו. כשר החוץ שלה אין הוא עושה אלא את הנדרש ממנו מגורמי חוץ.
דרך ההתנהגות השניה היא בחיפוש הדרך להשפיע על גיבוש התכנית כולה, ולהוכיח למפקדו ולחבר קציני המטה, מתאמים ומקצועיים, עד כמה שימוש נכון, משוכלל, מקורי ונועז בכוחות העומדים לרשותו, מסוגל לפתוח אופקים חדשים בפני הכוח שלנו ואת האויב להעמיד בפני הפתעות בלתי צפויות ומכריעות.
בגישה זו מפקד ההנדסה "מוכר" את ההנדסה כלפי חוץ בערך גבוה ומניח שיחידתו והמפקדים הכפופים לו יתרוממו ממילא אל הרמות וההישגים שעליהם הוא מתחייב. "למכור סחורה" אי אפשר בהמתנה פסיבית להנחיות ותדריכים. להיפך, במקרה זה קצין ההנדסה יכפה את עצמו ואת דעותיו על חבריו למטה ויחייבם לקבלן. הוא ילמד אפשרויות חדשות שהבעיה והנתונים הקונקרטיים פותחים ויחפש דרכים להביאן לידיעתם של קציני המטה האחרים כדי להשפיע על תכניותיהם.
בשלבים שונים של התכנון והמחשבה יתייצב קצין ההנדסה בפני המפקד ויביע דעותיו להשלים את אשר נאמר ונמסר לו על ידי אחרים או להביע התנגדותו לדברים אלה.
אולם, וזה העיקר, הוא יצביע על דרכים חדשות לפתרון הבעיה המסתמכות בעיקר על ניצול מקורי ומאולתר של אמצעיו ההנדסיים.

משתי דמויות אלה- של הקצין הפסיבי המסתגר במקצועו ובין הקצין הפעלתן המשפיע על כלל התכניות- אני מבכר את הפעיל, היוזם והלוחם. נבדוק עתה את נקודות המגע בין קצין ההנדסה ובין קציני המטה האחרים בהתייחסות אל שלושת הגורמים העיקריים בהערכת מצב שכבר מנינו לעיל- קרקע, יחסי כוחות, זמן ומרחב.

קצין מודיעין

קצין מודיעין הוא האיש אשר ימונה על ניתוח הקרקע והאפשרויות שהיא נותנת לכוחות האויב ולכוחותינו. לרשותו עומדים כל המקורות האפשריים כולל מפות, תצלומים, תיקי שטח וכו'. וגם קצין ההנדסה. ההבדל העקרוני שבין החומר הדומם, הכתוב והמצויר ובין קצין ההנדסה הוא בכך, שהאחרון הוא היחידי מבין כולם אשר חושב. הוא היחיד המסוגל להוציא פרט מן הכלל ולמצוא חריגים. קצין ההנדסה מכיר עוד משהו אשר אינו מופיע באף תיק: הוא מכיר את אנשיו. הוא יודע לא רק מה כלי מסוגל לעשות, אלא מה כלי מסוגל לעשות כאשר עליו איש מסוים. או מה מסוגלת קבוצת כלים לעשות כאשר היא מאורגנת היטב ולפי הדרישות הקונקרטיות. בהיותו הבקיא בנושא העבירות, כאשר הוא מכיר את טיב הקרקעות, הרכבן וטיבן הוא היחידי המסוגל לשנות, ולו במקצת, את מפת העבירות המקובלת. תוך לימוד מדוקדק של תצלומי אויר והשוואה עם מפות גיאומורפולוגיות וגיאולוגיות הוא היחיד המסוגל להציע התגברות נועזת על מכשולי קרקע מוחלטים בעיני הקצין הרגיל. בדרך זו יכול קצין ההנדסה לבטל את ערכם של שטחים שולטים "טבעיים" בשטח. להפוך על ידי מכשול שטחי תמרון אויב לשטחי מלכודת קרקעיים ולעומתם לפתוח שטחי תמרון ומפתח חדשים בפני כוחותינו. לסכום- קצין ההנדסה יציג בפני קצין המודיעין תמונה של קרקע חיה, קרקע שבתנועה, קרקע עובדת לטובתנו. בעזרתו יהפוך העקב למישור, הרכסים לבקעה, תיושר מסילה בערבה, הירדן יסוב לאחור וצור ייהפך למעין מים. אם יחשוב קצין המודיעין גבעה מסוימת כקשה להתחפרות יפנה קצין ההנדסה את תשומת לבו לאמצעים ושיטות התחפרות חדשות אשר משנים "עובדה" זו. מאידך, כשימליץ קצין המודיעין על שטח שולט מסוים למרות היותו קשה להתחפרות, יעמול קצין ההנדסה, יחפש, ימצא וימליץ על שטח השולט אף הוא, או שנחפור אותו לשולט והוא ניתן להתחפרות בקלות.

יחסי כוחות זמן ומרחב

אחד מעקרונות המלחמה המודרנית, המתאפשר בעיקר על ידי ניודם של הכוחות ויכולת תנועתם המהירה, הוא בפזורם לפני המערכה, לצורך אבטחה והטעייה ובריכוזם המהיר המפתיע ברגע המסוים לצורך השגת ההכרעה. לכן קשה להפריד בין יחסי כוחות ובין זמן ומרחב. יחס הכוחות הרצוי מושג בדרך כלל תוך זמן ומרחב מסוים. קצין מודיעין חייב להציג בפני מפקדו את הערכתו לגבי יכולתו של האויב לרכז עוצמה מסוימת לנקודה נתונה. זאת הוא עושה על ידי גם ובין השאר, לימוד אורך צירי התנועה והערכת המהירות וקבולת התנועה בהם. קצין ההנדסה ישמור ויבטיח על ידי לימוד השטח, שאמנם לא יתגלו צירים חדשים ומפתיעים שינוצלו על ידי האויב לשנוי יחסי הכוחות. הוא יבדוק אם הערכות קצין המודיעין, המבוססות על נתונים יסוד, אמנם תואמות לידע ולהערכותיו הוא על טיב הצירים ועל יכולת ההנדסה של האויב, מבחינת הכלים והארגון לעמוד במשימה המדוברת.
ולבסוף, יפנה קצין ההנדסה את תשומת לבו של קצין המודיעין על האפשרויות שלנו "לקלקל" את הצירים לאויב על ידי חבלה, מכשול, ומקוש ובכך לשבש לו את לוח הזמנים לריכוז כוחות. אין ספק שעיני כל קצין מטה יופנו אוטומטית אל גשרים וסרפנטינות כמקום אידיאלי למכשול אולם רק קצין הנדסה יוכל להציע שבוש כביש לאורך תוואי קרקע מסוים, אשר נסיעה בו, שלא על ציר איננה אפשרית ללא הכשרה רבה. אם גשרים יהיו בדרך כלל מוגנים, תנאי קרקע כאלה יהיו לרוב פנויים מאויב. התערבות זו של קצין ההנדסה אצל קצין המודיעין עשויה לשנות את הערכות הזמנים ויחסי כוחות ובעקיפין, להשפיע על תכנית המפקד.

קצין ההנדסה וקצין אג"מ

תפקידו המוגדר של קצין אג"מ במטה הוא להציע למפקד דרכי פעולה אפשריות לכוחותינו ולהמליץ על דרך נבחרת.
בדרך כלל קצין אג"מ הנו קצין אשר טיפס בסולם פיקוד ואיננו בעל מקצוע מיוחד. לכן הוא חייב לשמוע לדעותיהם של הקצינים המקצועיים. כאן המקום לקצין הנדסה להשפיע על התכנית במישרין.
כל קצין בצה"ל מכיר את תורת ההפעלה של יחידות ההנדסה ומבצעיהן. הדבר מופיע במספרים והנו חלק מכל תרגיל טקטי.
כמו בכל נושא, גם כאן יש נתוני יסוד, קנה מידה מקובלים ושיטות פעולה בסיסיות. זאת יודע כל אחד.
קצין אשר יסתפק בתכנית בינונית יפעיל את הכוחות המקצועיים בדרכים ידועות.
אולם קצין החותר למקוריות ואלתור יחפש פתרונות חדשים. קצין הנדסה צריך להציג אותם בפני קצין אג"מ ולשכנע אותו בהם.

בהיות קצין אג"מ חסר ידע מקצועי מעמיק בהנדסה הוא גם ממילא אינו מוכן להסתכן ולחדש רבות בשטח זה. את החידושים הוא ינסה למצוא בפתרון הטקטי הכולל בו הוא מבין יותר.
רק קצין ההנדסה בעל הידע והניסיון במקצועו, מסוגל לקחת על עצמו, לאור משימה מסוימת, אילתורים של רגע אחרון, שינויים בארגון ובשיטת הפעלה, ובעקר בגדל הכוחות הדרושים למשימות מסוימות.
כדי להגיע למלת המלצה חייב אם כן קצין ההנדסה לעשות הערכת מצב שלמה בעצמו. הציר המרכזי להערכה זו יהיה אמנם הפעלת ההנדסה אולם קצין ההנדסה לא יזניח בשום פנים ואופן את הצדדים לכלל המשימה. בלעדיהם הצעותיו יהיו חלושות וחסרות משמעות, לתכנית הכוללת.
כבר בשלבים הראשונים של החשיבה יאתר קצין ההנדסה את מחשבותיהם והערכותיהם של המפקד וקצין האג"מ. לאורם הוא יעבוד ולהם הוא יחפש את התשובות הטובות ביותר.

אולם אסור בשום אופן שהנחיותיהם ישללו ממנו את חופש הפעולה העצמי שלו לחשיבה אישית מקצועית. מחובתו להציע ולהציג בפניהם, ובפני כל המטה, רעיונות חדשים, פרי מחשבתו, שיהיו פתח לראיה מחודשת של התכנית.
קצין ההנדסה יחפש דרכים ותכניות אשר בהם יובאו הכוח ההנדסי ואפשרויותיו למירב הביטוי. זאת תוך אחריות כללית ומקצועית מלאה. אולם הכנסת כוחותיו הוא לכל פעולה אפשרית תעמוד בראש מעיניו. כי תפקידו של כל כוח צבאי, כולל הנדסה, הוא ראשית כל ומעל לכל להילחם ורק אחר כך לדאוג למקצוע.
בהמלצותיו לקצין אג"מ יפנה קצין ההנדסה את תשומת לבו לאפשרות שכח ההנדסה לא יהיה מסייע בלבד. להיפך, בכוחו להיות ציר שעליו ינועו הכוחות האחרים. קצין ההנדסה ישכנע את קצין אג"מ להציג אפשרות שבה עיקר המאבק יהיה לא עם אויב אלא עם קרקע.
במקום להבקיע מערך מבוצר בכוח ימליץ הוא להבקיע דרך חדשה בעוז ובתושייה ולהופיע בעורף האויב הבלתי מוכן. במקום להתיש התקפת אויב על ידי גדוד לוחמים חפור בקרקע, יציע קצין הנדסה לעשות זאת על ידי מערכת טובה ומחוכמת של מכשול, חבלה, מלכודים והטעיות. לסכום- ההנדסה תציע דרכי פעולה משלה כשהיא רואה בהם אבני יסוד.

הארטילריה והשריון

פרט להשפעה הישירה של קצין ההנדסה על גיבוש התכנית בידי קצין המודיעין וקצין אג"מ, יש מקום רב לפעילותו אצל הקצינים המקצועיים האחרים. אם הצליח קצין ההנדסה לשכנע את קצין המודיעין וקצין האג"מ בהערכותיו הקרקעיות -מה טוב. אולם גם אם לא הצליח עדיין יכול הוא לעשות זאת דרך המעונינים הישירים בהפעלת כוחותיהם. האם שריון יכול לעבור במקום מסוים או לתפוס בו עמדות או להערך בו לקרב שריון בשריון- בזאת יכול קצין ההנדסה לפעול ישירות אם אישר השריון ושוכנע. עוצמת הדחפורים העומדים לרשותנו ומספרם יכולים לעשות בשטח נפלאות, וזאת צריך להסביר: הופעת פלוגת טנקים במקום בלתי צפוי לחלוטין, עשויה להיות בעלת משקל רב יותר מגדוד שלם באזור המוכן לקראתו. במקרה כזה, איש ההנדסה והכלים שברשותו יהפכו את השריון ליעיל יותר ונועז יותר. את מלוא ביטויו יקבל הטנק דרך שרשרת הדחפור וסכיניו.
יעילותה של אש ארטילרית תלויה בין השאר בעמדה טובה, מוגנת בפני אש ואוויר, וכשמצבורי התחמושת קרובים לכלי הירי ומוגנים היטב.
כלי העבודה של ההנדסה מסוגלים להפוך ערוץ צר ובלתי עביר לעמדת אש ארטילרית אידיאלית: הטרקטורים מסוגלים לפתוח דרכים ובמקרה הצורך אף לגרור או לשאת על גבם את כלי הירי. בורות לתותחים ומרגמות וכן בונקרים לתחמושת, יכולים להפוך משטח פתוח ומסוכן לאזור יורק אש ולהבה.
סיוע זה של ההנדסה יכול לשנות לחלוטין יחסי כוחות ארטילריים ותכניות אש.
ניצול אש אשר יחזה על ידי האויב בגלל טווחים לעומק או רוחב גזרה בלתי עביר עשוי לההפך לאחר עבודת הנדסה של מספר שעות לריכוז אש מכריע ובכך לשנות את תכנית המבצע כולה, כאשר מפקד הארטילריה יכין את פתרונותיו, לפי צרכי הפעולה של האג"מ ושלו עצמו ויבוא אליו קצין ההנדסה ויפתח בפניו אופקים חדשים ואפשרויות נוספות.

כלפי המפקדים

עם סיום עבודתו של קצין ההנדסה על משימותיו המוגדרות ועל עבודת מטה לרוחב, יפנה ישירות אל המפקדה ל"מכור" לו את רעיונותיו. בפניו הוא ירצה את דעותיו והצגותיו בקשר לתכנית כולה:

  1. הערכותיו על הקרקע ועל הערכות קצין המודיעין בקשר לאויב.
  2. הערותיו לניצול מושכל של העדפת כוחותינו באפשרויות השונות של קצין אג"מ והצעת פתרונות חדשים, בהם משחקת ההנדסה תפקיד מכריע אשר יפתיע את האויב.
  3. הסיוע הגורלי שהוא מסוגל לתת לשריון, הנדסה, וחי"ר מסתער, אשר עשויים להביא לניצול חדש ובלתי צפוי של כוחות אלה.
  4. סכום דעתו על התכנית הכללית הרצויה.
סיכום

צבאות מודרניים ניידים תלויים בעבירות הקרקע, ונושא זה הנו אבן היסוד בהערכת המצב המבצעית. האמצעים העומדים לרשות ההנדסה הצבאית הנם רבים ועצומים. די בכך שקצין הנדסה יצביע על אפשרויות של שינויים בקרקע, ועבירותה ויתחייב בכל האחריות לבצע אותם ובידי המפקד ניתן אחד המכשירים המבטיחים ניצחון- הפתעה. שינוי הקרקע נותן מימד חדש לכלי הנשק והמלחמה. הוא הופך טווח ירי קצר מעמדה מרוחקת לטווח ירי ארוך מעמדה קרובה: הופך חולות לדרכים, וחוצב בורות לעמדות אש בצור חלמיש. הוא הופך טנק להליקופטר המתעלם מהמכשולים. בכך הוא מצמיח כנפיים חדשות למפקד ומבטיח לו ניצחון.