הגות צבאית

עמוד זה כולל מבחר מאמרים וכתבות בנוגע לתפיסה צבאית לדמות המפקד וליחסי צבא ומדינה. חלק מהקישורים בעמוד זה מובילים לקטעים מספריו של מוטה, חלק מובילים למאמרים שפורסמו בעיתונות וחלק מובילים למאמרים שלראשונה רואים אור באתר זה.

מאמרים שונים

  הפחד הוא דבר שצריך לשלם
דרכו הצבאית של מוטה גור החלה כבר בגיל 13 כחבר בהגנה, והיא נמשכה 52 שנים. בכל התקופה הזו לא התכחש רא"ל (מיל') מוטה גור לרגשותיו.
השבוע, הרגיש, כנראה, שאין בו עוד יכולת להתמודד עם מחלתו.

השפעת קצין הנדסה על גיבוש תכנית
אין גורם אחד בהערכת מצב ואין כמעט אף נתון אשר קצין ההנדסה אינו יכול לשנות תוך שימוש מושכל ונועז בידע ובאמצעים הטכניים העומדים לרשותו.

הרהורים על קצין המטה/ אל"מ מוטה גור – מערכות.
ממפקד אנו דורשים, מעל לכל, הצלחה בשדה הקרב. כל זמן ששומר המפקד על יחסי אנוש סבירים, אין אנו מנתחים ומחטטים לדעת מדוע, כיצד ובאילו דרכים השיג את הצלחתו (ניתוחים אלה אנו משאירים לכותבי זיכרונות ולהיסטוריונים). מלבד ההצלחה בשדה הקרב אנו רוצים לראות במפקד גם איש החלטה ומעשה.

הוראה במוסדות הדרכה צבאיים גבוהים – מחשבה מול טכנולוגיה
מתוך קלסר הדרכה של מוטה בפו"ם 1960
האמנם בטלו המגטונים את התת-מקלע? האמנם חסלה ההרתעה את המלחמה? האם קשר ישיר מארצות הברית אל הבסיסים בויטנאם מאפשר לפנטגון ללחום את מלחמת הפטרולים בג'ונגל? והאם קו טלפוני מהמטכ"ל אל כל פינה בגבול מקטינה את אחריותו של המפקד במקום בהתפתח קרב? ההפך הוא הנכון. המלחמה הגלויה ומלחמת הגרילה בשדה מחד ומרכז הבקרה האלקטרוני למלחמת כפתורים מאידך- מחייבים רמת קצונה גבוהה, חושבת, בעלת כושר ניתוח ונוקטת עמדה.

מדיניות – כן, צה"ל- לא./דבר 27.7.82
(מלחמת לבנון – על אחריות שלטונית ודרך פעולת הממשלה, מלחמת ברירה, חילוקי דעות בעם)
ילמדו הסדקים החמורים שנגרמו לרקמת ההסכמה הלאומית לגבי מהות מלחמת המגן ואופיה ומהן הסיבות האמיתיות לויכוחים האידיאיים שהתעוררו הן בעורף האזרחי והן בקרב הלוחמים, האם האחראים לכך הם קובעי מדיניות המלחמה וניהולה, בידיעה ברורה של חוסר הסכמה, או אלה אשר התריעו על הסיכון שבתופעה זו והזהירו מפניה. את צה"ל, אני מקווה, ישאירו הכל מחוץ לחקירה חיצונית.

הפתעה בסיסית – מודיעין במשבר / "דבר" – 25.3.83
לא רק שההפתעה מעצם צעדו של סאדאת על כל השלכותיה לא הצמיחה נוגדנים לבדוק את עצמה וללמוד את שיעוריה, אלא שהיא הפכה, כמעט מבלי להרגיש בכך, לתדהמה נוספת על כך שלא כל העולם הערבי מצטרף לחגיגה: התדהמה הפכה לאכזבה מתהליך ההתדברות ומהשלום ומכאן התדרדרה ליצירת קונצפציה חדשה ומסוכנה של "אין עם מי לדבר" ולכן צריך לחזור ולסמוך רק על פתרונות צבאיים.

קטעים מהספר "פלוגה ד'" – מוטה כמ"פ צנחנים.

שיחת הכרות
הבהרתי שלפנינו תקופת אימונים מרוכזת, קשה, ועלינו להשיג מהר עוצמת לחימה, אשר תצדיק הטלת משימות קרב על הפלוגה

"זעקת הקרב"
יכולת החיילים לעמוד בדרישות ודרכי התגובה שלנו על רפיון רוח עמדו במרכז הדיונים והוויכוחים הפנימיים של חבר המפקדים.

מסדר פאנפילוב
תרגילי הלילה נמשכו עד קרוב לחצות. על אף זאת, בשל החומרה הרבה שבה התייחסתי לבריחה, החלטתי להגיב בו בלילה.

חוק הברזל של ההתנדבות
התנדבות היא התחייבות מתמשכת ומתחדשת להתנדב עוד ועוד למלא כל תפקיד, לבצע כל פקוד, לשאת כל מאמץ, להתייצב מול כל סכנה.

חינוך
פלוגה ד' היתה היחידה שערכה מסדר יום שישי . ייחסתי לו חשיבות רבה ולא הסכמתי לוותר עליו. ידעתי שלא המסדר בונה פלוגה, אבל לא היה לי ספק, שהוא מסייע לכך במידה רבה …

חינוך והסברה כמפקד
חלק מהערבים שעשיתי במחנה, ניצלתי לפעולות הסברה. פלוגה ד' שלנו היתה מעין כור היתוך זוטא ליוצאי כל הגלויות. דיברתי על נושאים מרכזיים בביטחון, על אירועים בולטים במדינה כגון בחירות, על מאבקים רעיוניים, על בעיות העלייה ופיתוח הארץ, על פרקים במאבק לעצמאות ובמלחמת השחרור, ההגנה, הפלמ"ח, השתלשלות קרבות ומערכות.

ערכו של פיקוד זוטר מגובש
על כן, חשוב לבוא אל יחידת חיילים עם חבורת מפקדים מגובשת ועשויה מקשה אחת מבחינת תורות הלחימה.

פיתוח המכי"ם
מפקד הכיתה חייב להיות הלוחם הטוב ביחידתו ובעל המקצוע המיומן שבה.

פרשיות משמעת, שכר ועונש
"אני לא יוצא למארב, מוטה, ואל תתקרב". חיוכו לא מש מפיו, לא היה ספק בלבי, כי שווילי הוא לא רק שפוי, אלא בחור פיקח, היודע את מטרתו וחותר אליה עקביות.

להבין כיצד החיילים מפרשים את המתרחש
עונשים, שנראו לנו מחנכים, קיבלו אצלם משמעות של התעללות- ולהיפך- מאורעות אשר השאירו בנו, המפקדים, צלקות, לא נחרתו בתודעתם כלל… אבל העובדה, שבשיחת מחלקה עלו נושאים אלה לדיון באווירה חופשית של גילוי לב, היתה עבורנו רבת משמעות…

פעולה קרבית
לעת הצהרים שוב היינו במחנה. ההרגשה בפלוגה היתה טובה. לחמנו או לא- אבל את הרוביקון עברנו- השתתפנו בפעולה!

תאונה
הבינונו, שלא נוכל לעבור על התאונה לסדר היום. אריק קבע מיד ועדת חקירה ובהתייעצות משותפת סיכמנו כי סגל המפקדים יבצע צניחה לעיני כל הגדוד.

קטעים מהספר "מצפון ומים" – מוטה כאלוף פיקוד צפון

מדיניות הקשר עם העיתונות
הפתיחות הישירה אל התקשורת עלולה לעוות אמות מידה לעשייה, ולגרום תחרות לא בריאה בין מפקדים בתחום ההופעה במקום בתחום הפעולה.

מדיניות בניית הצבא
גם מקבוצת אנשים, שנתוני הפתיחה שלהם אינם גבוהים, ניתן לגבש גוף לוחם מעולה…. כושרה של יחידה מותנה ברמת הדרישה המוצבת בפניה ובחוסר פשרנות לגביה.

סיירת אגוז
(האחריות הפיקודית לבנות כוח ולהשמיש כוחות קיימים) שילוב של אימונים מרוכזים ומתוחכמים, פעילות מבצעית שוטפת ומתמדת בכל הגבולות ושותפות פעילה בפשיטות לעומק מערך האויבים – כל אלה הפכו את הסיירת, תוך חודשיים, לאחת המעולות שביחידות הפיקוד וצה"ל.

חשיבות הקרב המשולב
האמנתי, כי לוחם, אשר גדל על בסיס לחימת חי"ר וצנחנים, מסוגל להפיק מן השריון יותר מאחרים, על ידי שימוש במגוון רב יותר של טקטיקות.

התבצרות ובנייה ברמת הגולן
בסיורים בשטח תוך עיון מדוקדק במפות ניסינו למצוא איזון בין שתי הגישות המנוגדות: הסיכון למחנות ולבסיסים מאש אויב מצד אחד והחיזוק האסטרטגי והטקטי לרמת הגולן מצד שני.

שיטת עבודתי כמפקד
העדפתי תמיד את דרך ההתפתחות תוך בקרה, שכן כך נבחן כל צעד, בדיונים גלוים ומעמיקים, בעבודת מטה יסודית וביישום מעשי על ידי אנשים חיים ולא סטריאוטיפים.

דילמות פיקודיות ומוסר צבאי ואזרחי
חובת צה"ל ומדינת ישראל היא להבטיח מוסר לחימה, טוהר נשק וקדושת חיי אדם באשר הוא אדם – ככל שהדבר ניתן.

נוהל קרב ותחקירים
ניתחנו כל צעד ותגובה, התייחסנו לטיהור של כל חדר, תעלת קשר ובונקר, בדקנו שימוש בכלי נשק, בחנו את היוזמה והאלתור שהתגלו במבצע, עקבנו אחר הטיפול הרפואי, ובחנו את הפקודות והדיווחים ברשת הקשר. לא נמנענו מלמתוח ביקורת על החלטות של מפקדים בכל הרמות

כתיבת תגובה