על ועדת חקירה

על שלושה פשעי ישראל ועל ארבעה לא אשיבנו:

על מכרם בכסף צדיק
ואביון בעבר נעלים
השואפים אל אדמת …..

על שלושת פשע יהודה ועל ארבע לא אשיבנו: על מאסם את תורת ה'

וחוקיו לא שמור
ו…כזביהם אשר הלכו אבותם
אחריהם.

אלה פשעים שאין כל צורך לחוקרם- שכן הם גלויים לעיין "האבן מקיר תזעק".

כולם נוגעים לערכי התנהגות בסיסיים של האדם כלפי חברו והאדם כלפי ה'- והם ידועים, גלויים וברורים. לכן, גם על הפגיעה בהם בא עונש המיר וגלוי- כמו הם בעצמם- ללא כל חקירה.

וכך צריך לנהוג גם עם ממשלת ישראל וחטאיה:
על שהאמינו בכוח ופגעו ברוח.
על שמכרה את אהבת ציון באשמת שומרון והצעידה אותנו בחטא ללבנון.
על שהחליפה אהבה וכבוד לאדם בעבודת אלילים לאדמה.
על שהפחידה והשלתה את העם וגרמה להתבהמות ולהתקרנפות של בניו.
על שהשקיעה את האדם בטובת הנאה פרטית וזנחה את טובת העם והמדינה.
על הרשותה מאבקי אחים פנימיים ועודדה להתפצלות עדתית ורעיונית.
על ששברה מושגי יסוד בהסכמה לאומית למלחמת מגן והצמיחה נוגדנים לערכים מקודשים של מזירות והקרבה למען האומה.
על כל אלה אין צורך בחקירה, שכן הם נישאים בראש חוצות ועליהם מתפטרת כל ממשלה מכובדת- אם אחרי כל אלה נשאר בה עדיין צל צילו של כבוד והדר.