מדיניות – כן, צה"ל- לא

מדיניות – כן, צה"ל- לא. דבר 27.7.82

שיטת האיומים המופעלת מידי פעם משולחנם של ראש הממשלה וחלק מחבריו היא כנראה לא רק תוצאה של דחף והשקפת עולם אלא גם דרך מחושבת להתנהגות אישית וציבורית כלפי יריבים פוליטיים מבפנים ואויבים מבחוץ – אמיתיים ומדומים כאחת.
רק הגיעו לאוזניו של ראש הממשלה הדים ראשונים על האפשרות שמפלגת העבודה תעלה, אולי, הצעה להקמת ועד חקירה ממלכתית לחקירת "מלחמת שלום הגליל" ותופעותיה וכבר החזיר ראש הממשלה באיום: הוא יבקש חקירה על התנהגות האופוזיציה בעת המלחמה.

ובן אדוני ראש הממשלה- רצונך כבודך. יתר על כן- מכיוון שאתה כל כך משוכנע בצדקתך, וכמי שמאמין במאבק "שלא מתוך חוסר ברירה", אנא תקדים ותיזום בעצמך חקירה אשר תכלול בבדיקתה את כלל הנושאים המדיניים איסטרטגיים הקשורים למלחמה- וידע העם את האמת כלה למען יפיק את שעוריו ולקחיו לעתיד.
וכל המקדים הרי זה משובח- שכן ייתכן מאד ובדיקה כזו, לכשעצמה ולאור מסקנותיה, תמנע מהמדינה הסתבכויות מדיניות, צבאיות ומוסריות שמוטב לכולנו ולא היו.

אין ספק שאם היוזמה לחקירה ממלכתית על כל תופעות המלחמה תצא מהממשלה, והיא תזכה לתמיכה מלאה של אופוזיציה, יהיה למסקנותיה משקל כובד לאומי כולל ללא התנגחות פוליטית מפלגתית, צפויה אך כואבת.
חקירה בענין רצח ארלוזורוב הינה מיותרת, משום שהיא עסוקה בעבר וקשה יהיה לאחר שנים כה רבות לחדש בה ולו משהו היפה גם לזמנינו.
חיטוטים בלתי נלאים וחולניים ביומנים אישיים ובקטעי פרסומים ספרותיים ועתונאיים העוסקים באנשים ובפרשיות שעניינם נסתיים וחלף מן העולם אינם משרתים כל מטרה חיובית ואין בהם אלא משום התנגחות והתפלמסות של קמצא ובר קמצא.
בכל אלה עוסקים שליחי ראש הממשלה ומחקיו כמעט בכל נאום בכנסת ואפילו בישיבות סגורות של ועדותיה.
והנה ניצבת בפני ראש הממשלה הזדמנות היסטורית- לעסוק בנושא היכול "להיטיב עם העם" בהווה ובעתיד החל מרגעים אלה ממש.

אפשר יהיה לבחון את החלטות הממשלה במשך השנה שקדמה למלחמה ולבחון עד כמה הן היו בלתי נכונות ובלתי הכרחיות:
מולן אפשר יהיה לבחון את אזהרות האופוזיציה ועד כמה הן התאמתו- לצערנו הרב.

אפשר יהיה לבחון את החד צדדיות של תורת הבטחון המלחמתית אשר פותחה מאז נכנס שר הבטחון הנוכחי לתפקידו ועד כמה היא הפכה ל"קונספציה" חדשה אשר כבר דרדרה אותנו במדרון מסוכן עד היום.

מולה תבחן מדיניות האופוזיציה אשר צידדה בחזרה לאופציות בטחוניות פתוחות ובאיזון הנכון בין פעולות צבאיות לבטחון הגליל בפרט ובין חופש פעולה מדיני לצרכי בטחון ישראל בכלל.

יבדקו השיחות בין ראש הממשלה וחבריו ובין סיעות האופוזיציה לגבי אופייה של המערכה העתידה בלבנון – ועד כמה גדול היה הפער בין מה שדובר במפגשים אלה ובין המציאות.
יבדקו ההבדלים בין ההצהרות של אישי הממשלה לגבי מהות המלחמה ומועד סיומה ובין התגלגלותה בפועל.
יבדקו הנזקים אשר נגרמו ללחימה הישירה בזירות הקרב כתוצאה מהאילוצים שנכפו עליה לצורך ההצגה המסולפת של המלחמה כלפי העם וכלפי העולם.
יבדקו לאשורן הסיבות להתמשכות המערכה בבירות ויבהירו עד כמה היו אחראים לכך אישי הממשלה במעשיהם ובדיבוריהם ולעומת זאת את מזעריות ההשלכה, אם בכלל, של דברי האופוזיציה.
יבדק הנזק העצום שנגרם לשמה של ישראל בעולם ויועמדו אלה מול אלה מעשיהם המוגזמים והבלתי ניתנים להסברה של מנהיגי המלחמה מול דברי הבקורת, אפילו החריפים שבהם, שנשמעו על ידי האופוזיציה.

יחקרו וילובנו כל ההחלטות האיסטרטגיות מדיניות אשר לא התחשבו בהערכות המודיעין הממלכתיות, ובהן גם הציפיות המוגזמות והבלתי מעשיות מהשתתפותם הפעילה של הנוצרים במלחמה.
ילמדו הסדקים החמורים שנגרמו לריקמת ההסכמה הלאומית לגבי מהות מלחמת המגן ואופיה ומהן הסיבות האמיתיות לויכוחים האידאיים שהתעוררו הן בעורף האזרחי והן בקרב הלוחמים, האם האחראים לכך הם קובעי מדיניות המלחמה וניהולה, בידיעה ברורה של חוסר הסכמה, או אלה אשר התריעו על הסיכון שבתופעה זו והזהירו מפניה.
את צה"ל, אני מקווה, ישאירו הכל מחוץ לחקירה חיצונית. פרט להקשרים האיסטרטגיים מדיניים מרמת רמטכ"ל ומעלה, ורק במידה שהרמטכ"ל היה מעורב בהם, אסור בשום פנים ואופן לחזור על שגיאות העבר ולחקור נושאים צבאים טהורים על ידי אנשים שאין עיסוקם בכך.
במיוחד חשוב היבט זה במלחמת "שלום הגליל" בה העמידה מדיניות הממשלה את צה"ל במצבים רגישים שלא היו להם דומים בעבר.
הנה כי כן עומדת בפני ראש הממשלה זכות ראשונים לחקירה ממלכתית של מדיניות ממלכתית- ואני מאמין שבעינן זה תפגין האופוזיציה תמיכה בממשלה.
דווקא משום חריפות הנושאים חשוב לחזור ולהדגיש- את צה"ל יש לשמור מחוץ לדיון.