בן גוריון 23.11.83

בתחומים רבים, גם אילו רצינו מאד לא יכולים היינו להדמות וללמוד מדוד בן גוריון, שכן אישיותו ותכונותיו גדולות היו ממידותינו ובכך היה בן גוריון יחיד בדורו, מורם מעם ונישא בשורותיו. לא רק אחד בדורותיו היה בן גוריון אלא מיוחד בדורות כולם.

אולם ממעשיו של דוד בן גוריון ומהחלטותיו ההיסטוריות לא רק שנוכל ללמוד אלא חייבים אנו וזו אף מצוות העם היהודי המתחדש בארצו.
מעל לכל ובראש צוויו עומדת דבקותו ללא פשרות בעקרונות של מוסר צבורי ואמונתו בחובתנו הלאומית לממש בפועל את הרשות שניתנה לנו להיות עם סגולה, למען האחרים אך במיוחד למעננו עצמנו.
אי אפשר להבין את עצמתו בקבלת החלטות גורליות מבלי לראות אותו כהתגלמות הקשר הפנימי בין המורשת היהודית על כל תקופותיה ועוש מכמניה ובין הדמות הישראלית החדשה הצומחת מהמציאות הציונית הצועדת בדרך אל עתיד יהודי-ישראלי משולב היוצק דפוסים אנושיים עמוקים לחברה המודרנית במדינה שלנו ובעולם כולו.
רק מי שמהווה בפועל גשר מחבר בין עבר-הווה ועתיד יכול לדלות מתוכו תעצומות נפש כה גדולות הנדרשות לא רק להקמתה הפורמאלית של מדינה אלא למלא אותה מיד בתוכן של עליה המונית, התישבות יוצרת ברחבי הארץ, חינוך עממי מתעצם ופיתוח מדעי וטכנולוגי הגואה ושופע, תוך כדי הקמת כוח מגן לתפארת לבטחון ולהתפתחות לאומית.
עד כמה היו החלטותיו של בן קוריון מעוגנות בעולם מוסרי פנימי ונובעות ממנו ניתן ללמוד מחפושיו הבלתי נלאים אחרי האמת האנושית הכוללת- מעל ומעבר לאמת היהודית.
בעל עקרונות וחזון כנביא ומבורך בכושר פעולה של כוהן- דלה דוד בן גוריון גם ממיטב אוצרות הרוח היווניים: בעודו פועל כמדינאי להקמת המדינה והאדרתה הוא שואב מהפילוסופיה הסוקרטית את החתירה הבלתי פוסקת להגנת הצדק במובנו האנושי הרחב ולמציאת המדה הנכונה בהתנהגות האדם במעשיו הצבוריים והפרטיים.
בזכות זאת הגיע בן גוריון למסקנה קשה למימוש אך חיונית למי שמתימר ושואף להיות עם סגולה – שאין המטרה מקדשת את האמצעים ולעצם ההתנהגות בעת תהליך היצירה יש חשיבות לא פחותה מאשר לתוצאה- ותהיה זו החיונית ביותר!

בן גוריון הבין היטב את הרצון של הפוליטקאי לתת לעם את שהוא רוצה- אך בן גוריון לא נכנע לכך גם בתקופותיו העשירות ביותר בעשייה והטיף ואף מימש בעצמו את המדה הנכונה, השלמות הנפשית וההסתפקות במועט ההכרחי- לפרט ולעם, לצבור ולמדינה כאחד.
אלה היו תעצומות נפשו אשר עמדו לו בעת ניהול המאבק המשולב נגד השלטון הבריטי וההחלטה על הקמת המדינה.
בשליחותן הכין את העם וכוחות המגן למלחמת העצמאות והקוממיות ובכחן פעל לאיחוד העם ואחדות המדינה מגופים שרבה היתה תרומתם בעת התהליך להקמתה.
בזכות המדה הנכונה הפסיק את המלחמה בעודה בתנופתה והפנה את עמנו לביסוס העצמאות ומימוש תקוותיה- קליטת עליה ויצירת חברה חדשה.
מתוך אמונה ביעוד המדינה וצדקתה הנהיג אותנו למערכות הגנתה ומתוך ריאה נכוחה של מקומנו בעולם וקשרינו העתידיים עם התפוצה היהודית והדמוקרטיה החופשית ידע מתי להחזיר את החרב לנדנה.
בזכות אלה זכתה ישראל הקטנה למעמד של גדולה ודוגמא בקרב מדינות ועמים אשר יצאו זה עתה לעצמאותם המדינית והתפתחותם החברתית.
היינו נקיים מבית וזכינו להכרה בכך מבחוץ-
וכל זאת בזכות המידה הטובה והמידה הנכונה של דוד בן גורין.
זאת אנו יכולים לעשות גם היום- אם נלמד מעקרונותיו ונלך בדרכיו.