תפיסה מדינית

עמוד זה כולל מבחר מאמרים וכתבות בנוגע לתפיסה מדינית
חלק מהקישורים בעמוד זה מובילים לקטעים מספריו של מוטה, חלק מובילים למאמרים שפורסמו בעיתונות וחלק מובילים למאמרים שלראשונה רואים אור באתר זה.

מאמרים שונים

מאמץ זמני משותף/ "דבר" 24.2.83
(על דמוקרטיה, ממשלת אחדות לאומית והמצב החברתי)
עצם ההנחה שאנשים בעלי תפיסות לאומיות כלליות כביכול פועלים ביתר חיוב לטובת העם והחברה מאנשים המשלבים במסירותם לאומה השקפות עולם חברתיות ייחודיות- מופרכת ואינה מקובלת עלי. שכן תחת מסווה של לאומנות טהורה נוצרת חממה של הצדקת הלאומנות ושימוש בכוח על מנת לכפות אותה על כלל העם. ואילו השילוב עם השקפת עולם חברתית כוללת מוסיפה נופך, עומק ומשקל לעצם מהותם של החברה והעם ובכך מחזקת אותם ומחסנת אותם כנגד עימותים ואילוצים מסוגים שונים, מבית ומחוץ.

על כוחנות ומלחמה
(על מלחמת לבנון, מלחמות ברירה, אחריות הקצין לעומת אחריות הדרג הבכיר)
"אם נפסיק לחשוב כיצד לרפא את נגע המלחמה כשלעצמו ונתרכז יותר בהימנעות ממלחמות מסוימות היכולות להתרחש עלינו, יהיה בכך הישג ניכר: כי הישג גדול הוא להימנע ממלחמה אחת קטנה, בייחוד כאשר לעולם אין אנו יכולים לדעת מראש עד כמה קטנה תישאר המלחמה הקטנה הזאת".

פשרה טריטוריאלית- כן, חלוקת העם- לא
(על קרעים בעם, דו קיום, דמוקרטיה, אחריות הממשלה לכל אזרחיה)
אנשים אלה, גם אם אנו חלוקים עליהם בדעותינו, הנם חלק מאתנו, וגם הם פועלים על פי השקפתם הם ובמסגרת החלטות שהתקבלו בדרך דמוקרטית בממשלה ובכנסת. גם אם אנו מחשיבים ביותר את אמונתנו בחלוקה טריטוריאלית בינינו לבין שכנינו הערבים, אסור לנו להגרר לחלוקה לאומית בינינו לבין עצמנו.

על משתיקים ושותקים / 16.6.83
(על מלחמת לבנון, דמוקרטיה)
לעומת זאת נמשכת ואפילו מתחזקת ההסתה הממשלתית נגד כל מי שמביע דעתו נגד מדיניותה… אוי למשתיקים ואוי לשותקים!

על ועדת חקירה / 16.6.83

מדיניות – כן, צה"ל- לא./דבר 27.7.82
(מלחמת לבנון – על אחריות שלטונית ודרך פעולת הממשלה, מלחמת ברירה, חילוקי דעות בעם)
ילמדו הסדקים החמורים שנגרמו לרקמת ההסכמה הלאומית לגבי מהות מלחמת המגן ואופיה ומהן הסיבות האמיתיות לויכוחים האידיאיים שהתעוררו הן בעורף האזרחי והן בקרב הלוחמים, האם האחראים לכך הם קובעי מדיניות המלחמה וניהולה, בידיעה ברורה של חוסר הסכמה, או אלה אשר התריעו על הסיכון שבתופעה זו והזהירו מפניה. את צה"ל, אני מקווה, ישאירו הכל מחוץ לחקירה חיצונית.

בן גוריון / 23.11.83 (על בן גוריון, הנהגה מוסרית, ערכי יהדות וערכים כלל אנושים)

הפתעה בסיסית – מודיעין במשבר / "דבר" – 25.3.83
לא רק שההפתעה מעצם צעדו של סאדאת על כל השלכותיה לא הצמיחה נוגדנים לבדוק את עצמה וללמוד את שיעוריה, אלא שהיא הפכה, כמעט מבלי להרגיש בכך, לתדהמה נוספת על כך שלא כל העולם הערבי מצטרף לחגיגה: התדהמה הפכה לאכזבה מתהליך ההתדברות ומהשלום ומכאן התדרדרה ליצירת קונצפציה חדשה ומסוכנה של "אין עם מי לדבר" ולכן צריך לחזור ולסמוך רק על פתרונות צבאיים.

"ההפתעה הבסיסית" – מודיעין במשבר / "דבר" – 18.3.83, על ספרו של צבי לניר
היום כבר ברור לנו , לצערנו, שאין כל טעם לנסות ולהתחמק מהיכולת האובייקטיבית של עוצמתנו הצבאית ומהגבולות הכמעט מוכתבים של הישגינו במלחמה. שום טובה לאומית לא תצמח לנו מסילוף מלאכותי של מהותנו ודימויינו. אם תחזיר אותנו ההצלחה הצבאית בלבנון להסתמכות בלעדית על כוחנו ולא ניישם עם שכנינו ובמיוחד הפלשתינאים את השילוב בנכון של פתרון צבאי במסגרת פתרון מדיני, נחזור ונופתע בעתיד ויסתבר לנו שעטינו על עצמנו בגדי מלך חדשים שרק אנו מתעלמים מאי קיומם.

"שלום קר" – בוטרוס ראלי / ידיעות אחרונות 11.3.83
לכן חובה על מצרים וישראל, המובילות את תהליך השלום במזרח התיכון, לעשות כל מאמץ אנושי ולאומי על מנת לא להתדרדר משלום קר אל מלחמה קרה או חמה, אלא לחזור ולחמם את ניצני ההסכמה ולהצמיח את עץ השלום.

ברכה לשר הבטחון/ ידיעות אחרונות 4.3.83
מכלל שלל המחשבות והרגשות אשר פקדו אותי עם חילופי שר הבטחון ומינויו של משה ארנסט לתפקיד נכבד זה, התגבשה בתוכי ברכה אחת הבולטת בחשיבותה מעל ומעבר לכל הברכות האחרות

הדיון המדיני ב"וועדת ירושלים"- מוטה גור / 3 במרץ 1984
שליטה כפויה על מיעוט ערבי גדול לא! מדינה דו לאומית לא! מדינה פלשתינאית לא! דו קיום בכבוד כשאנו עם גבולות בטחון – כן!

הסדר בלבנון / מאמר ממעריב 23.2.84
משך כל השנים שבהם התבססו מחבלי אש"פ בלבנון ברור היה לכולנו שרק ממשל מרכזי חזק יותר עשוי למנוע זאת

צבא – סוריה – גבולות ובטחון/ משא ומתן והסכמי שלום  – מתוך יום העיון השנתי – יד דוד אלעזר. 1983.

תרבות פרלמנטרית / "דבר" – 4.6.82
לכן, חייבת הכנסת למצוא, בהסכמה כללית, דרכים לשיפור רמת הדיון במליאה: מצד אחד למנוע הפרעות מוגזמות לדוברים ומצד שני לחייב את הנואמים מעל הדוכן להתייחס לנושא שבדיון בצורה עניינית.
אין רע בסגנון פרלמנטרי חד אם התוכן של הדברים כבד.

 

קטעים מהספר "מצפון ומים" – מוטה כאלוף פיקוד צפון

צבא וחברה – הפן האזרחי
בתפקידי הצבא כבר בשלבים הראשונים לתפקידי נוכחתי לדעת, כי מעבר לשאלות הנכבדות של מדיניות האש והביטחון השוטף חשוב מאד הקשר האנושי, האישי והבלתי אמצעי עם תושבי הגבול – בקיבוצים, במושבים ובעיירות…

המצב המדיני – תפיסת ההגנה ב- 1970
פיקוד הצפון צריך היה להתכונן לספוג בשטחו התקפות אויב, בלי להסתמך על רשות מדינית למלחמת מנע או מכה מקדימה.