ראש המטה הכללי

"..לא שיקום הצבא אלא הערכות לעתיד.."

לא היה לי ספק, אף לרגע, שאין מדובר בשיקום הצבא. רק צבאות מעטים יכלו לעשות את אשר עשה צה"ל במלחמה כה קשה. צבא כזה אין צורך לשקם אך חייבים לארגנו מחדש לקראת העתיד. גם בימי קרבות ההתשה והחרמון בחזית הסורית ביקרתי, לעיתים תכופות, בסיני ובבקעת הירדן. ביקשתי סליחה משר הביטחון על כך שאינני מתלווה אליו בסיוריו בחרמון אך עבורי כרמטכ"ל חדש, חשוב היה להכיר את כל החזיתות, ואילו מהצפון יצאתי, זה עתה, אחרי ארבעה חודשי לחימה. בכל שעת פנאי ביקרתי באימונים וביחידות. ידעתי שעל ידי עבודה שיטתית וממושכת נעמיד את הצבא על רגליו האיתנות מתמיד ועד מהרה למדתי ולימדתי את פיקודי שהיממה קצרה והמלאכה מרובה אך ניתן לעשותה!

קטעים מהספר :

לרכישת הספר ב"מיטוס"
לרכישת הספר מ"דיבוק"