כל לוחם- לסוד התכנון

"גם כאשר פעלנו במסגרות גדולות, עשינו כל מאמץ להביא את כל הלוחמים המשתתפים בסוד התכנית כולה".

המחלקות של לוי ומויש'לה ערכו חזרה קצרה על אימון הכיתה הבסיסי תוך יישומות בשטח הגבעות הפתוחות והחשופות של הנגב. רק בשלב הבא עברו לאימון המתקדם עצמו. וכיוון שלמ"כים היתה זו פעם ראשונה לבצע משימות עצמאיות לגבי מטרות מסובכות במרחקים די גדולים- שמרנו על הדירוג האיטי בקושי התרגילים ועל התאמת המאמץ ליכולתה הצפויה של כל כיתה. לעומת זאת, אנשי המחלקה של ליף, יוצאי פלוגה א' הוותיקה, המאומנים והמנוסים יותר, החלו כבר מהערב הראשון לבצע תרגילים מתקדמים.

מאהלי המחלקות נקבעו במרכזי מעגלים דמיוניים אשר סביבם סוגים שונים של מטרות: מחנות צבא, כבישים, גשרים ומחנות או מקומות יישוב הרוסים, שבהם ניתן היה לבצע תרגילי-אש.

המ"כים והחיילים הקדישו את רוב שעות היום ללימוד המשימה על מפות, תצלומים מרשמים. בשלב מאוחר יותר, לאחר שגיבש לו המ"כ את התכנית לפעולה, הוא קיבל על כך אישור מהמ"מ ועם ערב יצא עם כיתתו לביצוע המשימה. הקפדנו על כך, שהמ"כ יסביר את תכניתו לאנשיו עד הפרט הקטן ביותר, ושאלה ילמדו היטב ויידעו בעל פה את מסלול ההליכה, שבו עליהם לעבור ואת התפקידים של חבריהם לכיתה. גם כאשר פעלנו במסגרות גדולות, עשינו כל מאמץ להביא את כל הלוחמים המשתתפים בסוד התכנית כולה. תכניות של פעולות מעבר לקווים עלולות להשתנות מן הקצה אל הקצה תוך מהלך הקרב. לעתים קרובות יקרה, שאחרי צניחה או מסע חדירה ארוך מגיע אל המטרה רק חלק קטן מן הכוח המתוכנן מראש. במגרה כזה על הקומץ הנותר לבצע את המשימה כולה. דבר זה ייתכן, רק אם מכיר כל לוחם היטב את כלל המטרה, את פרטי התכנית ואת חלוקת התפקידים המדויקת בין הכוחות השונים. ניסיון של צבאות זרים לימד, שצניחה עלולה להחטיא את השטח המדויק, ואז משתנה לחלוטין מסלול הניווט אל היעד. דבר זה מחייב לימוד מעמיק של הסביבה כולה, תוך התמצאות מהירה לשם איתור המקום החדש. הלילה והמדבר מוסיפים לסוגיה זו קשיים עצומים משלהם. צבא, אשר עלול להילחם בשטחים מדבריים, בלתי מאוכלסים, ללא כבישים , מסילות ברזל או ישובים, העשויים לשמש נקודות מוצא לניווט- חייב לפתח במפקדיו, עד הדרגים הנמוכים ביותר, כושר התמצאות, תושייה אלתור. נוסף לכך, יחידת צנחנים בעורך אוייב בוודאי אינה דומה ליחידה רגילה בקו החזית. המקרים שבם יינתקו חיילים ממפקדיהם, יהיו רבים. במצבים אלה צריך כל צנחן להיות מסוגל להמשיך בביצוע משימתו בעצמו, ואף לחזור בכוחות עצמו אל קווי כוחותינו.

לכך היו מיועדים האימונים היסודיים בטופוגרפיה, שקיבלו חיילי הפלוגה בעודם במחנה ומסעי הניווט הארוכים, שביצעו בכיתות ובחוליות.

גם. גם בגלל באפשרות של ניתוק ופיזור כוחות וגם משום שלעתים קרובות יוטל על מפקד כיתה לפקד על חוליה במשימה מיוחדת, שילבנו במסכת סדרות הכיתה אימון מיוחד למפקדי-חוליות: חיילים נבחרים ומ"כים.