עזית

שנות נעורי עברו עלי ברחובות. היו אלה ימים שלאחר מלחמת העולם השנייה. העם היהודי חי בצל השואה באירופה. בארץ ישראל התעצמה השאיפה למדינה יהודית עצמאית. המאבק נגד בריטניה גבר ורבתה הכוננות להתנגשות עם מדינות ערב שאיימו במלחמה למנוע את הקמת המדינה.

כולנו שירתנו בארגונים מחתרתיים שונים וכל אחד, בדרכו הוא, פעל בשרות היישוב עברי.
אני השתייכתי לגדנ"ע שבארגון ההגנה.

יום אחד הוטל עלי להעביר תשדורת חשובה לד"ר חרובי, רופא ירושלמי, ששירת אף הוא בארגון ההגנה. נבחרתי למשימה זו כיון שהכרתי את ירושלים היטב מימי ילדותי.
ושם, בדירתו הצנועה של דוקטור חרובי, התוודעתי לשני כלבי הזאב הנהדרים שלו – אם ובתה.

לימים התיידדתי עם משפחת חרובי, הרופא נהג לספר לי רבות על עלילותיה של הכלבה האם וניבא גדולות גם לגורה – עזית.
ביני ובין עזית נקשרו קשרי ידידות אמיצים. עקבתי אחרי התפתחותה. ביקרתי אותה בעת אימוניה ואילופה במשטרה ואף יצאתי אתה בעצמי למספר תרגילי עיקוב, גישוש והצלה.

כשהתגייסתי לצה"ל לא שכחתי אותה ובהסכמת דוקטור חרובי, ולעיתים גם בהשתתפותו, הפעלנו אותה במספר מבצעים.
ברצוני לספר על הישגיה של עזית במבצעים אלה.

קטע מתוך עזית באנטבה

אתר עזית

מוטה גור ועזית באתר עזית

עזית באנטבה באתר עזית

עזית הכלבה הצנחנית באתר עזית

עזית בארמונות קהיר באתר עזית

עזית במדבר יהודה באתר עזית

הסרט עזית באתר עזית