בניין הכוח

תפיסה צבאית- האחריות הפיקודית לבנות כוח ולהשמיש כוחות קיימים

עקב החדירות הרבות של המחבלים בכל גבולות הפיקוד התמחתה סיירת אגוז בהפעלת מערכות מיוחדות למארבי לילה. להפתעתי הסתבר לי, כי היחידה לא השתתפה במשך זמן רב במבצעים התקפיים. אמרו לי, כי יש לכך שלוש סיבות: הצורך במערכות המיוחדות, מפקדים לא מתאימים ודרישה בתוך היחידה שלא להשתתף במבצעים כאלה.
לא הסכמתי עם המצב הזה. את מפקד היחידה, סא"ל אורי אלחנני, הכרתי בהיותי מח"ט בגולני כאשר התמנה למפקד פלוגה בחטיבה. הוא שירת בגולני שנים רבות וצבר ניסיון פיקודי רב ומגוון. טענתי בפני המטה היתה, שאם הוא אינו ממלא כיאות את תפקידו יש להחליף אותו, אך לא ייתכן שבעטיו תקופח יחידה שלמה, ויבוזבז כוח אדם מעולה. למדתי גם את נושא הפעלת אותן מערכות מיוחדות וביקשתי להבין מדוע לא יוכלו להפעילן חיילים ביחידות אחרות, סדיר ומילואים, בה בשעה שפלוגות משמר הגבול מפעילות אותן כסדרן.
ביקרתי ביחידה ושוחחתי עם מפקדיה וחייליה. התברר לי, כי שוררת בה אווירה עכורה וכי קיימת בקרב אנשיה תחושת תסכול עמוקה. התברר , כי כל פעילותם של החיילים היתה בלילות מארבים וכי יש ביחידה עשרות חיילים, שעשו למעלה משלוש מאות לילות כאלה. מזה זמן רב הם לא עברו אימון פלוגתי וגדודי מרוכז ולא שותפו במבצעים למרות בקשותיהם ודרישותיהם.
קבעתי מייד, שהגדוד יצא לאימון מרוכז, כמו כל גדוד בגולני ועד אז יעברו הפלוגות אימון חי"ר מתקדם בשיתוף טנקים, תותחים וסיוע אווירי. הוריתי לקציני המטה לאמן יחידות נוספות בהפעלת המערכות המיוחדות, תוך הנחיה, שאם האימון ייתקל בקשיים, נוותר לתקופת מה על המערות לטובת אימון סיירת אגוז.
כמו כן הוריתי לרכז את שלוחות היחידה, המפוזרות לאורך הגבולות, לפלוגות מרוכזות, כדי לשמור על צביון צבאי ולאפשר להן אימון מאורגן ויעיל. חייבתי את המטה לשתף את אנשי הגדוד במשימות קרב התקפיות: תחילה רק את המפקדים ובמשך הזמן גם את החיילים. עם זאת, לא פסקה הסיירת להפעיל את המערכות המיוחדות והמשיכה לשמש בתחום הזה מרכז הדרכה מקצועי ליחידות הפיקוד. בתום בדיקות המטה הסתבר, כי ניתן יהיה להפעיל את המערכות על ידי מגוון של יחידות, אחרי שיקבלו אימון קצה יחסי. הדבר אפשר הגדלה משמעותית של מספר המערכות המופעלות וגמישות בפיצולן ובריכוזן לגזרה מיוחדת, בהתאם לדרישות ולצרכים.
השילוב של אימונים מרוכזים ומתוחכמים, פעילות מבצעית שוטפת ומתמדת בכל הגבולות ושותפות פעילה בפשיטות לעומק מערך האויבים – כל אלה הפכו את הסיירת, תוך חודשיים, לאחת המעולות שביחידות הפיקוד וצה"ל.