קטע ראשון

"המ"פ צועק להתקדם. מילר עונה שיש התנגדות וממשיך לאט.

לפתע נפתחת אש משמאל למעלה. החבר'ה מאחור מתחילים "לדחוף" קדימה. אשכול, הסמ"פ, רץ מאחור לאורך התעלה ויורד על-יד ניר. ניר יורה לבית הטלביזיה כי משם נשמעים הקולות. השאר יורים שמאלה אל מקורות האש במרכז הגבעה.

דדי ומילר חוששים לירות שמאלה פן יפגעו במחלקה של יורם. דדי מתקשר עם יורם. מילר כורע ברך וממתין. מתברר לדדי שאכן יורם כבר ליד הצריפים. העניין מתואם. השיחה בין דדי ובין יורם נסתיימה. ליתר ודאות רץ אשכול, הסמ"פ, אל יורם. הוא מסביר לו את המצב ונשאר זמן-מה אתו להשתתף אתו בקרב.

דדי מאשר למילר להמשיך להתקדם.

מילר פוקד על התקדמות לאורך תעלת הקשר.

כדי לאבטח את ההתקדמות בתעלה ולפעול במהירות מול אויב מזדמן, מורה מילר לחוליית מקלעונים לנוע בשטח הפתוח: "מקלעונים – משמאל!".

יצחק, איצקו וקוקו פורשים מהשורה, מסתדרים במבנה חוליה ומתקדמים.

המחלקה מתקדמת בתעלה.

דדי המ"פ עוזב אותם ומתמקם בעמדת פיקוד פלוגתית לשלוט משם בכל הכוחות. התעלה רדודה והאויב אינו פועל. נדמה שהכיבוש יסתיים ללא קרב. אך מטח כדורים והתפוצצות משנים פתע את התמונה. צרורות אש רצופים מכסים את שפת התעלה. ענני אבק ניתזים לפנים. קשתות של מעוף רימונים באויר מסתיימות בהתפוצצויות מלוות עשן שחור. האש באה משמאל, מתוך מחילות בלתי-נראות, הכל צופים שמאלה, לאכן את מקור האש. השהיה בשטח פתוח מסוכנת. מילר פוקד על חוליית האבטחה לחזור לתעלה.

אולם החולייה כבר אסרה קרב. טרם פסעו אנשיה צעדים ספורים נפתחה עליהם אש. מולם, וממש לרגליהם, רואים קסדות ירדניות. איצקו מבחין באחד מהם המכוון אליו את רובהו. הלגיונר יורה. איצקו חש מכה חזקה בכתף – אך עוד יורה בלגיונר ונופל החובש אורי ליבוביץ' מזנק למעלה – וחשוף לאש בשטח חובש את איצקו במקום הפציעה. מכת האש של המחלקה משתקת לרגע את הירדנים. החוליה נושאת עמה את הפצוע וחוזרת לתעלה. איצקו מבין שתפקידו הסתיים. הוא משאיר את המקלעון ומתפנה בכוחות עצמו אחורה.

בו-ברגע מתגלים בתוך התעלה שלושה ירדנים הצועקים בקול ויורים.

תמיר זורק רימון וקורא: "פגעתי!". הרימון מתפוצץ, אולם הירדנים ממשיכם לירות. מילר מטיל רימון שני וקורא לשחל, הרץ שלו, לזנק שמאלה החוצה ולחסל אותם ביריות על-ידי איגוף מלמעלה. שחל מבצע זאת במהירות. חשוף למרכז היעד הוא מרוקן עליהם מחסנית. שלושת הירדנים נופלים מקופלים בתעלה.

"רימונים קדימה!".

לפתע – מתוך אותה עמדה בתעלה שממנה פעלו מילר ושחל – מזנק ירדני אל עבר פינת בית-הטלביזיה. רביד יורה. תמיר מטיל רימון. בפינת גדר האבנים

והבית – הירדני נופל.

"רימונים קדימה! יותר מהר!"…"

(מתוך "הר הבית בידינו", עמוד 138-139)